Política de privacitat

1. INFORMACIÓ A L'USUARI

Qui és el responsable del tractament de les seves dades de caràcter personal?

GASCH XARCUTERS SL és la RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l'USUARI i informa que aquestes dades seran tractades d'acord amb les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD).Per què ens procés teves dades personals?

Mantenir una relació comercial amb l'usuari. Les operacions previstes per dur a terme el tractament són:

  • Remissió de comunicacions comercials per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti la comunicació comercial. Aquestes comunicacions seran realitzades per part del controlador i estaran relacionats amb els seus productes i serveis, o de qualsevol dels seus socis o proveïdors amb qui han arribat a la promoció del conveni. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
  • Conducta, la investigació de mercat i l'anàlisi estadística.
  • Processament de comandes, peticions, respondre a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició en el lloc web del RESPONSABLE.
  • Per enviar el butlletí de notícies en línia, sobre novetats, ofertes i promocions a la nostra activitat.

Per què tractem les vostres dades personals?Perquè el tractament és avalat per l'article 6 de la GDPR el següent formulari:

  • Amb el consentiment de l'USUARI: remissió de comunicacions comercials i la newsletter.
  • Per l'interès legítim del RESPONSABLE: realitzar estudis de mercat, anàlisi estadística, etc, i tramitar encàrrecs, sol·licituds, etc., a petició de l'USUARI.

Quant de temps podem mantenir les seves dades personals?

Serà mantingut per a no que és necessari per mantenir el final del tractament, o hi ha requisits legals que determinen la seva custòdia, i quan no és necessari per fer-ho, hauran de ser eliminats amb les mesures de seguretat adequades per garantir l'anonimat de les dades o de la destrucció total de la mateixa.

Que no compartim les seves dades personals?No hi ha cap comunicació de dades personals a tercers, excepte, si cal, per al desenvolupament i l'execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb la comunicació, amb el qual el controlador ha signat els acords de confidencialitat i responsable del tractament exigit per la normativa vigent de privacitat.Quins són els vostres drets?

Drets que ajudar l'USUARI són:

  • Dret a revocar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d'accés, rectificació, portabilitat i cancel·lació de les seves dades i la limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una denúncia davant de l'autoritat supervisora (www.aepd.es) si es considera que el tractament no s'ajustin a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercitar els drets:

GASCH XARCUTERS S. L.. la PLAÇA del MERCADAL, 24 – 08030 BARCELONA (Barcelona). Correu electrònic: gaschxarcuters@gmail.com

 
2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els USUARIS, mitjançant la marcació de la casella corresponent i la introducció de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per complir amb la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'USUARI garanteix que les dades personals facilitades per la persona RESPONSABLE, són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos.

El RESPONSABLE informa que totes les dades demanades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'USUARI. En cas de no proporcionar totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 
3. MESURES DE SEGURETAT
 
D'acord amb el que disposa la normativa vigent sobre protecció de dades personals, la RESPONSABLE és complir totes les disposicions de la normativa GDPR i LOPDGDD per al tractament de dades de caràcter personal de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'article 5 de la GDPR, per la qual s'tractades en un ús licit, lleial i transparent en la relació amb l'interessat i adequats, pertinents i limitada a allò que sigui necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracti.

El RESPONSABLE garanteix que ha posat en pràctica les polítiques i organitzatives de les tècniques adequats per aplicar les mesures de seguretat establertes per la GDPR i LOPDGDD per tal de protegir els drets i les llibertats dels USUARIS i ha de comunicar la informació adequada per tal que puguin exercir-los.Per a més informació sobre les garanties de privacitat, vostè pot dirigir-se a l' RESPONSABLE a través GASCH XARCUTERS S. L.. la PLAÇA del MERCADAL, 24 – 08030 BARCELONA (Barcelona).